Եռամսյակային բյուջեի հաշվետվություն

2018թ. տարեվերջին ճշտված բյուջե եկամուտների ու ծախսերի նախահաշիվների համեմատական ցուցանիշների վերաբերյալ: Չորրորդ եռամսյակ

2018թ. տարեսկզբին հաստատված բյուջե և 2018թ. երրորդ եռամսյակի բյուջեի եկամուտների ու ծախսերի վերաբերյալ

2018թ. առաջին եռամսյակի բյուջեի եկամուտների ու ծախսերի վերաբերյալ

Հաշվետվություն